Language

Local subsites


Content

Content

CSR & Miljö

Inom DLH önskar vi att bevara skogarna för människorna och framtiden

Vi önskar att försäkra oss om att det trä vi köper in kommer från ansvarigt förvaltade skogar, så att nuvarande och kommande generationer kan njuta av skogens många fördelar. När det gäller allt från djurliv och vattenrensning till kolutstläpp och klimatstabilisering, är världens skogar oumbärliga för människorna och framtiden.

DLH är Chain of Custody-certifierat, vilket betyder att vi kan handla med trä från ansvarigt förvaltade skogar.

Önskar du läsa mer om DLH PEFC-certifierade verksamheter, klicka på "PEFC-certifierat" i ovanstående blå menyn.

Besök PEFC’s hemside

Visste du att:

  • Trä är CO2 vänligt och en förnyelsebar resurs.
  • DLH samarbetar med leverantörer världen över för att säkra leveranser av certifierat trä.
  • DLH har assisterat leverantörer i Brasilien och Malaysia med att uppnå tredjeparts verifiering av lagligt ursprung och regelefterlevnad som är första steget mot fullt hållbar certifiering.
  • Du är med att beskydda världens skog när du köper certifierat trä och träprodukter av oss.

Besök DLH-Gruppens hemsida och lär dig mer om:

Vad är ett hållbart skogsbruk?

Varför är förnyelsebart trä och skogsdrift bra för klimatet?

Hur är DLH socialt ansvariga?

Vad är verifiering och certifiering?

Läs vår miljöpolicy